TRENDWATCHING & TOEKOMSTSCENARIO'S

Tijdens het project de Strategie kregen we de training Trendwatching en Toekomstscenario’s van Maarten Bel. Tijdens deze training leerden we observeren en begrijpen wat er op dit moment speelt in de samenleving en leerden we ontwikkelingen in de maatschappij te herkennen en aan de hand hiervan nieuwe trends te signaleren en voorspellen.

Het doel van de opdracht is om een trendboek te maken voor een opdrachtgever die je zelf selecteert. Wij hebben HLO Creative Design Agency gekozen als MKB’er. Door te kiezen voor een opdrachtgever in de crea eve sector, konden we ons verdiepen in de trends van de branche waar we in studeren. In dit trendboek is het resultaat te vinden van ons onderzoek naar de opdrachtgever en de trendanalyse.

Op basis van dit gezamelijke trendboek hebben we beide een toekomstscenario uitgewerkt. Dit scenario is een mogelijk toekomstbeeld, gebaseerd op de trendpiramides en de analyses die in dit boek te vinden zijn. Van de toekomstscenario’s zijn aparte trendboeken gemaakt en de uiteindelijke scenario’s zijn beide vertaald naar een trendvideo.

Elke Willems
Danique de Jong

TECHNOLOGISERING

Onze samenleving verandert sneller dan ooit tevoren, de technologie ontwikkelt zich misschien nog wel sneller. In Nederland zien we dat men niet bang is voor deze ontwikkelingen, maar de technologisering juist omarmen. Waar men echter wel weerstand tegen biedt is de manier waarop technologie ingezet kan worden. Er is op dit moment sprake van een brede discussie in de maatschappij over de regels omtrent en de inzet van robots, computers, gentech en andere technologie.

De weerstand tegen de inzet van technologie kan echter niet op tegen de behoefte naar de technologisering. We willen overal digitaal kunnen zijn, altijd alles kunnen delen, maar ook zorgen dat ziektes niet meer fataal zullen zijn. Daar komt echter wel de privacyschending bij kijken, het menselijk werk dat overgenomen wordt door robots en nog vele andere innovaties.

Volgens Schumpeter (1939) is technologische ontwikkeling de enige bron van economische groei. De Schumpeteriaanse redenering houdt in dat er een proces van voortdurende innovatie plaatsheeft, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude overbodig maken (‘creative destruction’). Deze innovatieve veranderingen kwamen in zijn ogen voort uit ‘Unternehmersgeist’: ondernemers die door visie en lef nieuwe processen en technieken durven uit te proberen.

De huidige ICT-revolutie is begonnen met een technologisch systeem van microprocessors, de gespeciali- seerde toeleveranciers daarvan (zoals nu ASML) en de initiële gebruikers zoals rekenmachines, spelletjes, controle-apparaten et cetera. Daarna kwamen minicomputers en PC’s, software, telecommunicatie, internet. Ook deze ontwikkelingen brachten weer een stroom van nieuwe technologieën op gang, sterk van elkaar afhankelijk en aan elkaar gerelateerd. Zonder internet geen Internet of Things, of zelfrijdende auto’s.

Danique de Jong

INDIVIDUALISERING

Eenvoudig gezegd is individualisering het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te staan. Zoals al eerder vermeld: de creatieve industrie is een brede branche. Als het aan de Nederlandse overheid ligt, hee Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa. Het is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Denk hierbij aan design, media, entertainment, mode, gaming en architectuur bedrijven. Zoals in de DESTEP-analyse word verteld wordt de beleving steeds belangrijker, trends komen en gaan en voor dat je het weet ben je al te laat met het bijhouden van een bepaalde trend. Vooral de digitalisering gaat hard: de technologie schiet onze mensheid soms voorbij. Maar uiteindelijk zijn wij degene die het werk moeten leveren, de ideen moeten verzinnen en de samenwerking aan moeten gaan. We willen het steeds liever zelf in de hand hebben. Het liefst delen we zelf onze eigen tijd in en het liefst willen we onze baan zo goed mogelijk kunnen combineren met onze gezinssituatie.

Zoals al eerder verteld hebben wij de twee uiterste megatrends verwerkt in een video, in deze video zie je het toekomstscenario op een artistieke manier. In mijn video ‘Individualisering’ heb ik gekozen voor een bepaalde rode draad door de film, namelijk allerlei soorten handbewegingen. Dit om de kracht te laten zien en het verschil tussen digitalisering en individualisering, omdat het bij mijn toekomstscenario vooral draait om de mens zelf, het werk moet uiteindelijk gedaan worden door jouw lichaam, en daar helpt de digitalisering bij maar vervangt het niet. Daarom heb ik gekozen voor veel beelden met lichamen en gezichten. De sfeer die deze video moet meegeven is dat je eigenlijk niets anders nodig hebt dan jezelf, jij bent je eigen werk, jij bent een mechanisme. Door jou draait deze wereld, en de wereld draait om jou. Ook de beelden van een drukke stad, die maar doordraait slaat op deze wereld die maar door blij werken. 24/7 zijn er mensen aan het werk, de wereld staat nooit stil. Als je denkt aan individualisering zijn er ook bepaalde texturen die hierbij naar boven komen, zo dacht ik vooral aan transparante, glas, water, doorzichtigheid, bubbels. Al deze termen maken deze video de toekomst van de creatieve industrie, trend: individualisme.

Elke Willems

Geef een reactie